Povrat & Reklamacije

REKLAMACIJE

U slučaju neispravnog ili oštećenog artikla, kupac ima pravo na povrat novca, a trošak povrata artikla pokriva Wellbie web trgovina. Ukoliko ste zaprimili artikal koji je neispravan ili oštećen, molimo Vas da nam javite na info@wellbie.hr.

ZAMJENA VELIČINE

U slučaju da ste naručili artikal koji Vam veličinom ne odgovara, molimo Vas da putem web trgovine napravite narudžbu za artikal koji želite u zamjenu, sa NAPOMENOM na zadnjem koraku narudžbe: ’ZAMJENA ARTIKLA’. Artikal koji ne odgovara, sa etiketom i nenošen, vraćate na Vaš trošak na More Ocean d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac, a mi Vam šaljemo zamjenu bez dodatne naplate poštarine.

ODUSTAJANJE OD KUPNJE ILI VRAĆANJE PROIZVODA:

Kupac zadržava pravo da u roku od 15 dana vrati kupljenu robu bez navedenog razloga. O toj odluci mora pismeno obavijestiti prodavatelja, najkasnije 15 dana od primitka robe na e-mail: info@wellbie.hr ili pismeno na adresu: More Ocean d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac. Kupac mora vratiti neoštećen, nepromijenjen i nenošen proizvod u originalnoj ambalaži te priložiti kopiju računa. Jedini trošak koji tereti kupca u slučaju odustajanja od kupnje je trošak povrata proizvoda. Na IBAN kojeg kupac javi putem e-maila (info@wellbie.hr) Tvrtka More Ocean d.o.o. mora vratiti novac u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana nakon primitka vraćenog proizvoda ili po želji kupca zamijeniti proizvod.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

 

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU (možete ga kopirati, ispuniti i poslati)

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima More Ocean d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac, e-mail: info@wellbie.hr

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

- datum.

 

Ta pravila u potpunosti poštuju Zakon o zaštiti potrošača (Nar. Nov., broj 41/14):

 

SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU

Odjeljak I.

Opće odredbe o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostorija i ugovorima sklopljenim na daljinu


Odsjek I.

Predugovorne obavijesti

Članak 57.

(1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

(...)

11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

(...)

20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

6. PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10. stavka 3 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14), ukoliko imate primjedbe na kupljene proizvode ili pruženu uslugu pisani prigovor možete poslati:

 

poštom na adresu društva:
More ocean d.o.o.

Trg hrvatskih branitelja 4,

47000 Karlovac

 

elektroničkom poštom na e-mail:info@wellbie.hr
Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

 

 

 

x

Naručite se na na naš newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti o novim proizvodima i akcijama, prijavite se na naš newsletter! Potrebna je Vaša potvrda prijave. Nakon potvrde provjerite svoj inbox - kliknite na link u e-mailu, i time će Vaša prijava biti potvrđena.